Shop

Metinlerle Ortaçağda Felsefe

135.00 87.75

Hakkında birbiriyle uyuşmayan yargıların olduğu bir dönendir ortaçağ. Bir yandan karanlık bir çağ, bir barbarlık dönemi; öte yandan düşünsel, sanatsal anlamda verimli bir dönem diye görülür. Her iki yargıda da haklılık payı var. Ne ki, ortaçağ felsefesinin günümüz felsefe yapma geleneğini belirlediği konusunda kuşku yoktur. Bunun için de ortaçağ derinlemesine ele alınmayı hak eder.

Ortaçağ Felsefe, bundan dolayı antikçağ düşüncesinden ortaçağ düşüncesine geçişin temsilcisi diye görülen Platinos’tan, ortaçağ düşüncesinden Rönesans düşüncesine geçişin temsilcisi diye görülen Ockhamlı William’a kadar geçen bin yıllık dönemi, belli başlı filozofların metinleriyle ele alan bundan ötürü de içerden bir felsefe tarihidir.

Yazar: Betül Çotuksöken, Saffet Babür
Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2017
ISBN: 9789944795012
Sayfa Sayısı: 285

In stock
Compare
,