Shop

Gramatoloji

300.00 195.00

Bu incelemenin Birinci Bölümü, “Yazı Yazı Olmadan Önce,” ana çizgileriyle kuramsal bir matris çiziyor. Bazı tarihsel nirengi noktalarına işaret ediyor ve birkaç eleştirel kavram öneriyor.

Bunlar İkinci Bölümde, “Doğa, Kültür, Yazı”da sınanıyor: Bu bölüm bir bakıma örneklendirme aşaması. Bunu da Rousseau’nun Dillerin Kökeni Üzerine Deneme adlı kitabı üzerinden yapıyor. Rousseau’nun metninin yorumlanma biçimi, Birinci Bölümde ileri sürülen önermelere sıkı sıkıya bağlı. Bunlar bu okumanın, hiç olmazsa ekseni itibarıyla, tarihin kategorilerinin dışına çıkmasını gerekli kılıyor: Elbette düşünce tarihinin ve de edebiyat tarihinin ama belki her şeyden önce felsefe tarihinin dışına.

Yazar: Jacques Derrida
Çevirmen: İsmet Birkan
Yayın Tarihi: 1. Basım — Şubat 2011
ISBN: 9789944795302
Sayfa Sayısı: 480

In stock
Compare
,