Shop

Etnoloji Sözlüğü

120.00 78.00

Öteki sosyal bilim dallarına bakarak yeni sayılan etnoloji ve sosyal antropoloji, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yabancı ülkelerde önemini iyiden iyiye duyurmuş; savaş sonrası, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler ve sömürgeler arasındaki kültürel, ekonomik ve siyasal ilişkilerin düzenlenmesinde etnolog ve sosyal antropologlara büyük görevler düşmüştür. Böylece, etnoloji ve sosyal antropoloji, akademik öğretimin kuramsal sınırlarını aşarak uluslararası bir uygulama alanı bulmuştur.

Ülkemizde de etnoloji ve sosyal antropolojiye duyulan ilgi alanı gittikçe genişlemektedir. Eskiden sadece Ankara Üniversitesi’nde okutulan etnolojiye ve yardımcı disiplinlerine bugün artık yeni kurulan üniversitelerimizin ders programlarında da yer verilmektedir. Ayrıca, toplum kalkınması ile ilgili kurumlar araştırma ve değerlendirmelerinde etnolog ve sosyal antropologlarla iş birliği yapmaya başlamışlardır.

İlgi alanı gittikçe genişleyen bu bilimin temel kavramlarını; bunları karşılayan terimleri, önemli araştırıcıları, çeşitli görüşleri ve ana malzemesi olan ilkel toplumları kapsayan Türkçe bir sözlüğe uzun bir süreden beri ihtiyaç duyulmaktaydı.

Sözlük’ün hazırlanmasında W. Hirschberg’in Wörterbuch der Völkerkunde’si esas alınmış; sırası ile W. Nölle’nin Lexikon der Völkerkunde’si ile Ch. Winick’in Dictionary of Antropology’si ile A. Hultkrantz’ın General Ethnological Concepts’inden; on yıldır okuttuğum derslerin notlarından ve bibliyografyada gösterilen öteki kaynaklardan yararlanılmıştır. [SVÖ, Ankara, Eylül 1971]

Yazar: Sedat Veyis Örnek
Yayın Tarihi: 1. Basım — Mart 2017
ISBN: 9789944795920
Sayfa Sayısı: 256

In stock
Compare