Shop

Geleneksel Kültürümüzde Çocuk

175.00 113.75

Geleneksel kültürümüzde çocukla ilgili zengin bir halkbilimsel gereci sergileyen bu kapsamda bir çalışma yanılmıyorsak ilk kez yapılmaktadır. Daha önce bu konuda derlemeler yapılmış olmakla beraber, bunların kapsamları çeşitli nedenlerle çok dar tutulmuştur.

Bu çalışma birbirini bütünleyen birkaç aşamadan oluşmuştur. Bunlardan ilki derleme aşamasıdır. 1912, 73 ve 74 yıllarını kapsayan derleme aşamasında sayıları iki yüze yaklaşan derleyiciler, daha önceden hazırlanan soru kağıtlarını uygulayarak ülkemizin dört bir yanından gereç derlemiş; derlediklerini ele bu amaçla düzenlenmiş özel defterlere elden geldiğince «aynen» geçirmeye çalışmışlardır. Büyük çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan derleyicilerin derleme yapılan il, ilçe, bucak ve köyden olmalarına ya da buralarla yakınlıklarına özen gösterilmiştir. Derleme işinde görev alan Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nun öğrencileri bu okula yurdun hemen her yanından geldikleri için, derleme yapılan yerle derleyicinin oralı oluşu ya da orayla yakınlığı konusunda seçme yapabilme olanakları bulunmuştur.

Yazar: Sedat Veyis Örnek
Yayın Tarihi: 1. Basım — Eylül 2015
ISBN: 9789944795708
Sayfa Sayısı: 352

In stock
Compare