Shop

100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane

135.00 87.75

İlkellerin düşünüş, duyuş ve davranışlarının çoğu zaman bizimkinden farklı oluşu, onların inanç dünyalarını biçimlendirmektedir. İlkel insan doğa karşısındaki savaşında, teknik yetersizliğini ve çaresizliğini din, büyü ve dinin buyruğundaki sanatla gidermek istemiş; evrenin. oluşum sırlarını da bir çeşit “bilim öncesi bilim” olan efsane ile açıklamaya çalışmıştır. Bunun içindir ki, kitapta, büyü, sanat ve efsane, dinsel alanı tamamlayıcı bölümler olarak ele alınmıştır.

İlkellerin toplumsal ve politik örgütlerini, ekonomilerini, maddi kültürlerini, adetlerini, geleneklerini; kısaca günlük hayatlarını, temelinden kavrayabilmek ve doğru bir biçimde yorumlayabilmek için, inanç dünyalarını iyi bilmek gerekmektedir. Çünkü, ilkellerin toplumsal kurumları içerisinde en ağır basanı dinsel olanıdır.

Bu kitap, ilkel diye nitelenen halkların inanç dünyalarını, büyülerini, sanatlarını ve efsanelerini bir bütün içinde ele alıp, sistemli bir biçimde açıklamaya çalışan dilimizdeki ilk denemedir. Yine de sosyal ve manevi bilimlerin çeşitli dallarında öğrenim yapanlarla, konuya ilgi duyan okuyucuya yararlı olacağına inanıyorum.

Sedat Veyis Örnek, Ocak 1971, Ankara

Yazar: Sedat Veyis Örnek
Yayın Tarihi: 1. Basım — Ekim 2014
ISBN: 9789944795630
Sayfa Sayısı: 208

In stock
Compare