Shop

Anadolu Folklorunda Ölüm

115.00 74.75

Anadolu Halkı’nın büyük bir kesimi geleneklerin etkisi altındadır. Halkımızın geleneksel yaşamını oluşturan, ona öz ve biçim kazandıran ana davranış kalıplarının temelindeyse sayısız adet, inanma ve töresel işlem yatmaktadır.

Bu araştırma, insan hayatının üç ana döneminden birisi olan ölümün çevresinde toplanarak ona bir kurum niteliği kazandıran adetlerin, inanmaların, işlemlerin sistemli bir serimini ve yorumunu yapmak amacını gütmektedir.

Yazar, bu araştırmayla insanımızın asal bir olay karşısındaki tutum ve davranışını saptamaya çalışmıştır. Ölümün evrensel bir olay oluşu, halkımızın konuya ilişkin adet ve inanmalarına da evrensel bir nitelik kazandırmaktadır. Bu bakımdan, araştırmanın amacı, Anadolu insanının bu konudaki özelliklerinin, insanlığın ölümle ilgili ana davranış kalıpları içerisindeki serimlenişi diye de nitelenebilir.

Yazar: Sedat Veyis Örnek
Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2018
ISBN: 9789944795951
Sayfa Sayısı: 160

In stock
Compare