Shop

Sözlü Edebiyat Gözlemleri

135.00 87.75

Pertev Naili Boratav’ın bu kitabı, “Observations préliminaires (Littérature orale)” L’Épopée et la “ḥıkāye”; Le conte et la légande; Les proverbes; Les devinettes; La poésie folklorique; La Littérature des ‘āšïq başlıklı Fransızca yazılarının çevirisidir. Kitaba, ilk yazının başlığının adı verilmiştir.

“Türk halklarının sözlü edebiyatı, farklı türleri ve biçimleri çerçevesinde ve tüm karakteristik özellikleriyle, sadece, hâlâ varlığını sürdüren gelenekteki çağdaş örneklerine ve en erken geçen yüzyılın başlarında itibaren filologlar ve halkbilimciler tarafından derlenmiş, yazıya dökülmüş, çevrilmiş ve çözümlenmiş metinlere bakılarak incelenebilir. Ama bu durumda bile mesele, her zaman, düşünüldüğü kadar basit değildir. Masallar, atasözleri, bilmeceler, ninniler, tören veya iş türküleri gibi sıradan insanların ağzından derlenen metinler incelenmek istendiğinde, elbette hiçbir sorun yoktur. Bir hikâye söz konusu olduğundaysa mesele karmaşıklaşır. Sözlü halk edebiyatı —en azından ortaya çıkışlarının bir kısmında— bu doğal belirsizliği barındırırlar; sözlü halk edebiyatının bir ayağı folklorda bir ayağı da tam anlamıyla edebiyattadır.”

Yazar: Pertev Naili Boratav
Yayın Tarihi: 1. Basım — Ekim 2021
ISBN: 9786052229392
Sayfa Sayısı: 270

In stock
Compare