Shop

100 Soruda Türk Halk Edebiyatı

165.00 107.25

Konunun yetkin uzmanı olduğu dünyaca kabul edilmiş olan Pertev Naili Boratav bu kitapta Türk halk edebiyatını, aşık edebiyatı, destan-hikaye, meddahlık, masal, fıkra, efsane, bilmece, atalarsözü, alkış, kargış, tekerleme, mani, türkü, seyirlik halk oyunları başlıkları altında incelemektedir.

Yazar: Pertev Naili Boratav
Yayın Tarihi: 1. Basım — Eylül 2013
ISBN: 9789944795555
Sayfa Sayısı: 248

In stock
Compare