Shop

Halk Edebiyatı Dersleri

150.00 97.50

Bu kitap, halkbilimin dallarından biri olan halk edebiyatı hakkında ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kendi alanında da Türkçede ilk denemedir.

Halk Edebiyatı Dersleri, kuramsal ile pratik olmak üzere iki kısımdır. Kuramsal olan ilk kısımda, halk edebiyatı konuları, kısa kısa, başka ulusların halk edebiyatları konularıyla ilişki kurularak ele alınmıştır. Pratik olan ikinci kısımda da ilk kısımda ele alınan konuların anlaşılması için örnekler verilmiştir.

Yazar: Pertev Naili Boratav
Yayın Tarihi: 1. Basım — Şubat 2016
ISBN: 9789944795760
Sayfa Sayısı: 200

In stock
Compare