Shop

  • Home
  • Mağaza
  • Türkoloji

Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları (Metin-Çeviri-Sözlük)

175.00 113.75

Moğolistan’daki Türk Kağanlığı ile Uygur Kağanlığına ait yazıtlar, Bugut, Hüys Tolgay (Khüis Tolgoi), Kül Tegin, Bilge Kağan, Tunyukuk, Ongi, Küli Çor, Çoyr, Dobgoyn Şiree, Kara Balgasun (I, II), Tes, Taryat, Moyun Çor, Çang-an (Karı Çor) ve Süci yazıtlan ilk kez bu kitapta bir araya getirilmiştir. Türkçe yazıtların dışında, her üç döneme, ilk ve son Türk (Uygur) hakanlıklar dönemine ait Soğdca ve Çince yazıtlar da ilgili alanların uzmanlarının çevirilerine dayanılarak bütünlük sağlamak amacıyla kitaba dahil edildi. Anılan bu yazıtlar, Türk dili alanındaki ilerlemelere, yeniliklere göre yeniden okunmuş, Türkçeye, yalın bir dille, bir kez daha çevrilmiştir. Kitap, yazıtlarla ilgili fotoğraflarla da zenginleştirilmiştir.

Orhon-Uygur Hakanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıdan, hem eski Türk diliyle ilgilenenlerin hem de bu alanda öğrenim görenlerin başvuru kitabı olacağı inancıyla derlenmiştir.
(376+24 sayfa renkli resim)

Hazırlayan: Mehmet Ölmez
Yayın Tarihi: 4. Basım — Kasım 2021
ISBN: 9786052229415
Sayfa Sayısı: 400

In stock
Compare