Shop

Oğuznâme Kaynağı Olarak Şecere-yi Terâkime

110.00 71.50

Bu kitap 1996 yılında yayımlanmış olan Ebulgazi Bahadır Han, Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin Soy Kütüğü) adlı kitabın gözden geçirilerek hazırlanan metnine dayanılarak yapılan çevirisidir. Çevirinin yanı sıra kitapta eser ve yazarı hakkında kısa bilgi ile diğer Oğuznâme varyantlarıyla kısa bir karşılaştırma yer almaktadır.

Farklı dönemlerde yazılan çok sayıda varyantları olan Oğuznâme’lerin Türk Dili ve Edebiyatı açısından önemi büyüktür. Ebulgazi Bahadır Han, Türkmenlerin (Şecere-yi Terâkime) ve Türklerin soy kütüğünü (Şecere-yi Türk) ele aldığı her iki kitabında da Oğuznâme’ye yer vermiştir. Oğuz’un doğumundan ölümüne kadar efsanevi yaşamını anlatmıştır. Oğuznâme’nin Türkmen rivayeti olarak bilinen eser Çağatay Türkçesiyle yazılmıştır. Ebulgazi Bahadır Han, eserini Türkmenler arasında yaygın olan Oğuz rivayetleriyle mevcut Oğuznâme’lerden yararlanarak meydana getirmiştir.

Yazar: Zûhal Ölmez
Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2020
ISBN: 9786052229125
Sayfa Sayısı: 120

In stock
Compare