Shop

İnsan ve Teknik

100.00 65.00

Spengler teknolojinin insanlık tarihinin hiçbir döneminde zamanındaki kadar etkili olmadığını belirtir. Bu dönemde toplum hemen her yanıyla teknoloji tarafından dönüştürülmüştür. İnsanın duyguları, düşünceleri, hatta davranışları teknoloji tarafından belirlenmektedir. Makine gibi işleyen bir insan yaşamı ve dünya görüşü giderek baskın hale gelmektedir. Teknoloji sosyal ve toplumsal yapıyı da derinden etkilemekle kalmamış bizim bu dünyadaki varlığımızı da tehdit eder hale gelmiştir. Teknoloji insanın dünyaya ilişkin kavrayışını da olumsuz etkilemektedir.

İmdi, filozofların bir konuya işaret etmeleri orada ciddi bir etik, epistemolojik ve ontolojik sorun olduğu anlamına gelmektedir. Felsefecilerin bugünlerde işaret ettikleri can alıcı sorunlardan biri de teknolojinin hayatımızda çok önemli bir rol oynadığı ama göz ardı edilemez sorunları da beraberinde getirdiğidir. Üstelik bu sorunların insani, tıbbi, siyasi, iktisadi, içtimai, askeri gibi boyutları da vardır. İşte teknolojinin son zamanlarda bir felsefe problemi haline gelmesi, teknolojinin insan doğasına ilişkin kaygı verici boyutta ve üstü örtülemez birtakım sorunlara neden olmasından ötürüdür.


– Yazar: Oswald Spengler
– Çevirmen: Talip Kabadayı
– Yayın Tarihi: 1. Basım – Haziran 2022
– ISBN: 978-605-2229-53-8
– Sayfa Sayısı: 80

In stock
Compare