Shop

Cumhuriyetin “İlanı:” Türkiye’de Modernleşmeyi Reklam Metinlerinde Okumak (1926-1950)

175.00 113.75

Bu kitapta, Cumhuriyetin ilk döneminde “milliyetçilik” ve “medeniyetçilik” arakesitinde üretilen modernleşme söylemi, reklam metinlerinden yola çıkılarak okunmaktadır.

Çalışmada çözümlenen reklam metinleri, Sümerbank-Yerli Malları Pazarı, İnhisarlar İdaresi ve Milli Piyango İdaresi’ne aittir. Bir diğer ifadeyle reklam veren “devlet”tir. Reklam metinleri, modern ve Batılı yaşam tarzı bağlamında, zaman, mekân ve beden ekseninde modernleşme söylemini yeniden üreten, doğallaştıran ve mitleştiren metinler olarak anlamlandırılmaktadır.

Reklamlar, Cumhuriyetin ilk döneminde ulus-devletin inşa sürecinde hem “hayal edilen ulusun” resminin çizildiği hem de bu resmi çizen devletin kendi gösterisini yaptığı metinler olarak billurlaşmaktadır. Tüketim, üretim tarzına koşut inşa edilen “tüketici vatandaş”a görev olarak bildirilmektedir.

Yazar: G. Senem Gençtürk Hızal
Yayın Tarihi: 1. Basım — Nisan 2013
ISBN: 9789944795524
Sayfa Sayısı: 368

In stock
Compare